NIMENI NU L-A VĂZUT PE  DUMNEZEU

Numeroase texte declară că “nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu”, în timp ce altele susţin contrariul. Care este adevărul?

Noi răspundem astfel:

1. Nicăieri nu se menţionează în Noul Testament că cineva l-ar fi văzut pe Dumnezeu altfel decât în viziune, ceea ce nu contravine declaraţiei de mai sus.

2. În multe locuri în Vechiul Testament unde anumite persoane spun că l-au văzut pe Dumnezeu, contextul ne arată că era vorba de un ÎNGER. Astfel, în Judecători 13, Manoah îi spune soţiei sale. “Vom muri, căci am văzut pe Dumnezeu”. Dar evreii considerau că orice sol ceresc care li se arăta era în fapt manifestarea lui Dumnezeu şi, ca atare, spuneau că l-au văzut pe Dumnezeu; chiar şi ucenicul iubit, Ioan, în viziunea sa de pe insula Patmos, s-a aruncat la picioarele îngerului ca să i se închine. (Apoc.22:8).

3. Dumnezeu s-a descoperit cu adevărat poporului Său din vechime într-o manieră minunată. Dar l-au văzut ei în mod literal, faţă în faţă, pe marele Eu Sunt? Nu. Ei au văzut slava acestei Fiinţe cereşti, El le-a vorbit lor “gură către gură”, dar, după cum spune însuşi Moise, ei n-au văzut nici un chip.”Si Domnul v-a vorbit din mijlocul focului; voi ati auzit sunetul cuvintelor Lui, dar n-ati vazut nici un chip, ci ati auzit doar un glas.” Deutr.4:12. Ei au văzut într-adevăr “Shekina” care era întotdeauna simbolul prezenţei lui Dumnezeu, “stâlpul de nor”, care era reprezentantul Său.

4. Dumnezeu s-a descoperit pe Sine lui Moise într-un fel aparte, fiindcă despre ei se spune că  vorbeau “faţă către faţă”. În Numeri 12 6-8 Dumnezeu declară cum se descoperea El lui Moise. „Ascultaţi bine ce vă spun! Când va fi printre voi un prooroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot aşa este însă cu robul Meu Moise. El este credincios în toată casa Mea. Eu îi vorbesc gură către gură, Mă descopăr lui nu prin lucruri grele de înţeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-aţi temut, deci, să vorbiţi împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?”Din acest text   s-ar putea trage concluzia că Moise vedea chiar Faţa Domnului. Dacă ar fi adevărată această concluzie, ar însemna să trecem cu vederea ceea ce îi spusese deja Domnul mai înainte, atunci când Moise a cerut să-I vadă slava. Exodul 33:18-23 “Moise a zis: „Arată-mi slava Ta!” Domnul a răspuns: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea şi voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă!” Domnul a zis: „Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască!” Domnul a zis: „Iată un loc lângă Mine; vei sta pe stâncă. Şi când va trece slava Mea, te voi pune în crăpătura stâncii şi te voi acoperi cu mâna Mea până voi trece. Iar când Îmi voi trage mâna la o parte de la tine Mă vei vedea pe dinapoi; dar Faţa Mea nu se poate vedea.”  Aşadar, în timp ce Domnul vorbea cu Moise gură către gură, adică direct, Moise vedea doar “chipul Domnului”, însă nu Faţa Domnului, pe care dacă ar fi văzut-o ar fi murit instantaneu. Exodul 33:11 “Domnul vorbea cu Moise faţă în faţă, cum vorbeşte un om cu prietenul lui.” Evident că se subliniează comuncarea verbală directă dintre Domnul şi Moise, nicidecum cea vizuală. (n.n.).